Waterschap neemt waterberging Peizermade in gebruik

PEIZE - Waterschap Noorderzijlvest neemt woensdag de waterberging bij Peizermade in gebruik. Dat is nodig om het vele regenwater dat de laatste dagen is gevallen, op te vangen.
Dinsdag werden al twee waterbergingen in het Westerkwartier in gebruik genomen.

Door de storm die over ons gebied trok en de hoge waterstand kan het water niet naar zee worden afgevoerd.
De waterberging in Peizermade, met een oppervlakte van ongeveer 700 hectare, kan zo'n drie miljoen kuub water herbergen. Dit tegenover 'slechts' 300.000 kuub in de waterbergingen in het Westerkwartier. Met de inzet van deze derde waterberging kan het waterschap het waterpeil met gemiddeld tien, en plaatselijk zelfs dertig centimeter verlagen.