Waterberging Peizermade in gebruik genomen

PEIZE - Waterschap Noorderzijlvest heeft woensdagmiddag de waterberging Peizermade in gebruik genomen.
De dijken rond het gebied zijn doorgeprikt, waardoor het water het grondgebied kan inlopen. Deze maatregel is nodig om elders overstromingen te voorkomen. Het waterschap heeft de omwonenden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen. De waterberging bestaat uit 700 hectare grondgebied, waar drie miljoen kuub water kan worden opgevangen.
Dinsdag werden al twee waterbergingen in het Westerkwartier in gebruik genomen.
Door de storm die over ons gebied trok en de hoge waterstand kan het water niet naar zee worden afgevoerd.