SodM: Meer bodemdaling door zoutwinning dan verwacht bij Zuidwending

Een hek rond een boorlocatie van Nobian
Een hek rond een boorlocatie van Nobian © Marco Grimmon/RTV Noord
Door de zoutwinning in Zuidwending is de bodem in dit gebied sneller gedaald dan werd verwacht. Hoewel dat momenteel niet tot schade leidt, adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wel dat zoutwinner Nobian dit beter in de gaten houdt.
Alleen met een vernieuwde vergunningsaanvraag mag Nobian ook na 31 december 2025 zout winnen bij Zuidwending.

Bodem daalde twee centimeter sneller

De snellere bodemdaling kwam aan het licht na een analyse door Nobian. In plaats van 3 centimeter daalt de bodem naar verwachting 5,3 centimeter in de periode 2008-2025. Het SodM ziet geen reden het vernieuwde winningsplan van Nobian hierom af te keuren. Wel heeft de toezichthouder staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) geadviseerd extra voorwaarden aan het plan te verbinden.

Metingen sneller analyseren

Zo zou Nobian na elke meting van de bodemdaling binnen drie maanden een analyse moeten uitvoeren. De snellere daling die nu aan het licht komt, werd bijvoorbeeld al in 2021 gemeten, maar pas eind vorig jaar door het bedrijf geanalyseerd.
Verder adviseert het SodM de bodemdaling voor elke vijftig jaar te voorspellen, tot het jaar 2250. Tot slot zou Nobian samen met het waterschap, provincie en gemeente moeten uitzoeken welke gevolgen de bodemdaling voor het gebied heeft.

Extra onderzoek naar lichte bevingen

Ook bevingen in het zoutwingebied hebben de aandacht van het SodM. De toezichthouder heeft Nobian gevraagd aanvullend onderzoek te doen naar zogeheten 'microtrillingen' bij Zuidwending. Dit zijn heel lichte bevingen rond zoutcavernes, die niet of nauwelijks door mensen gevoeld worden en geen schade opleveren.
'In Zuidwending heeft dit niet tot aanvullende aandachtspunten geleid, maar in Heiligerlee is recent een toename van de micro-seismische activiteit waargenomen', stelt het SodM. Daarbij is er geen direct gevaar voor mens en milieu. Wel zouden ze kunnen wijzen op minder stabiele cavernes.
Naast zoutwinning en de opslag van aardgas wordt in de toekomst mogelijk ook opslag van waterstof en perslucht mogelijk in Zuidwending. Het SodM zou daarom graag zien dat er bij alle vergunningsaanvragen aandacht komt voor de manier waarop die ondergrondse activiteiten samengaan.