Geen onderwijsstaking dankzij akkoord over nieuwe cao

Een lege klas tijdens een eerdere schoolstaking
Een lege klas tijdens een eerdere schoolstaking © ANP
Scholieren van basis- en middelbare scholen moeten op 5 oktober toch gewoon naar school. De landelijke actiedag die voor die datum stond gepland is van de baan.
Dinsdag werd bekend dat de vakbonden met werkgeversorganisaties PO-raad en VO-raad een akkoord over een nieuwe cao hebben.

Niet twaalf maar tien

Leerkrachten in zowel basis- als middelbaar onderwijs krijgen een loonsverhoging van tien procent. Voor de zomer lag een eis van twaalf procent loonsverhoging op tafel om de inflatie te corrigeren. Schoolbesturen gaven aan dat niet te kunnen betalen en trokken daarom samen met de bonden op richting Den Haag: het kabinet zou in hun ogen over de brug moeten komen. Dat was het kabinet niet van plan.

Toch meer geld

Dat er nu een akkoord voor tien procent ligt, is naar grote tevredenheid van bestuurder Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond (AOb). 'Gezien de huidige markt waarin andere sectoren er rond de zeven procent bij krijgen, is tien een mooi resultaat.'
'Er is geen extra geld van het kabinet gekomen', vervolgt Bohlken. 'We hadden ook al het vermoeden dat er meer op de plank lag bij de schoolbesturen.' Naast de loonsverhoging die met terugwerkende kracht vanaf 1 juli ingaat, krijgen leerkrachten in november een eenmalige uitkering.

Gewoon lesgeven

Het is misschien maar goed dat de landelijke stakingsdag niet door hoeft te gaan, want de actiebereidheid was niet hoog. 'Zeker in het Noorden niet', vertelt Bohlken. 'We kregen van leden te horen dat het stakingsmiddel nog te vroeg was. Direct na de vakantie staken had niet hun voorkeur.'

Personeelstekort

Hoewel de loonsverhogingen voor basis- en middelbaar onderwijs gelijk zijn, gaat het om twee verschillende cao's en liggen er dus ook twee aparte onderhandelingsresultaten.
CNV Onderwijsvoorzitter Daniëlle Woestenberg: 'Nadat we vorig jaar de loonkloof tussen het PO en het VO hebben gedicht, was het nu de uitdaging om beide sectoren gelijk op te laten lopen. Dat was een uitdagend proces van synchroon onderhandelen aan twee onderhandelingstafels met twee Raden. Ook inhoudelijk lag er een forse uitdaging: verlichting van de inflatiepijn is broodnodig. We moeten alles op alles zetten om het onderwijs aantrekkelijk te houden, de personeelstekorten zijn al zo groot.'
AOb-bestuurder Bohlken denkt dat het resultaat bij de leden in beide onderwijssectoren tot instemming zal leiden.