Hunze en Aa's: Water stijgt sneller dan verwacht

© J.Kat
GRONINGEN - Volgens waterschap Hunze en Aa's stroomt het water minder snel in de bergingspolders Westerbroekstermadepolder en Kropswolderbuitenpolder dan verwacht. Daardoor stijgt op andere plaatsen het water weer sneller.
In de dijken van beide polders maakt Hunze en Aa's een extra gat om het water sneller te bergen zodat het waterpeil zakt in het hele gebied.
Daarnaast wordt de dijk van het noodbergingsgebied Hamdijk onder Oudezijl bij Nieuweschans doorgestoken om het onder water te zetten. Bergingsgebied Hamdijk kan 800.000 kuub water bergen. Door deze ingreep zakt het peil in de Westerwoldse Aa.
Op verschillende plaatsen in de provincie Groningen acht het waterschap het nodig om kades te versterken met zandzakken. Dit is onder meer het geval in Hoogezand langs de Werfkade, de Industrieweg en de W.A. Scholtenstraat en langs het Noord Willemskanaal. In Groningen wordt langs de Bornholmstraat een nooddijk aangelegd.