Instellingen

Dijk Eemskanaal lekt bij Woltersum

WOLTERSUM - De dijk van het Eemskanaal bij Woltersum lekt kwelwater en tientallen inwoners zijn donderdagnacht druk doende zandzakken tegen de dijk te plaatsen om het doorsijpelende water te keren.

Het waterschap Noorderzijlvest zegt de situatie onder controle te hebben maar zet groot materieel in om zoveel mogelijk zandzakken ter versteviging tegen de dijk aan te leggen.

Voor het leggen van een aaneengesloten rij zandzakken is inmiddels ook de hulp van het leger ingeroepen. In de loop van de nacht wordt deze assistentie eveneens in Woltersum verwacht.

In de loop van vrijdag zal het waterniveau in het Eemskanaal naar verwachting nog enkele decimeters stijgen en Noorderzijlvest voert dan ook voortdurend inspecties uit langs het Eemskanaal.

Bewoners en ook de burgermeester van Ten Boer zeggen vooralsnog vertrouwen te hebben in de expertise van het waterschap.