Instellingen

Provincie Fryslân biedt boerderijen aan

Boerderij in Buitenpost
© google streetview

LEEUWARDEN - De provincie Friesland biedt melkveehouders in Woltersum en omgeving leegstaande boerderijen aan.

Daarin kunnen zij een deel van de 2000 koeien en honderden schapen onderbrengen die worden geëvacueerd vanwege de dreigende dijkdoorbraak bij het Eemskanaal.

Het vee kan worden ondergebracht in vier boerderijen in de buurt van Dokkum en 1 in Buitenpost. De boerderijen worden zo snel mogelijk bedrijfsklaar gemaakt. Volgens een woordvoerder van de provincie Friesland zouden de koeien vanavond al op hun opvangadres kunnen worden gemolken.