Tolberter Petten weer veilig

© Peter Steinfort
LEEK - De Tolberter Petten zijn weer veilig. Het gevaar voor een dijkdoorbraak in dat gebied is geweken.
Bij de Mensumaweg zijn zandzakken geplaatst en afgelopen nacht zijn zwakke plekken in de dijk met zandzakken verstevigd. Door het inzetten van het noodbergingsgebied Peizermade is het waterpeil gezakt. Volgens burgemeester Hoekstra van Leek is vooral ook het draaien van de wind gunstig geweest, waardoor er bij Lauwersoog gespuid kon worden.
In het gebied gold een vrijwillig evacuatieadvies, maar daar hebben maar weinig mensen gehoor aan gegeven. De enkele bewoners die wel zijn vertrokken, zijn inmiddels weer terug. Ook de stroomvoorziening is weer hersteld.
De noodverordening die door de gemeente was ingesteld is opgeheven, het hele gebied is weer vrij toegankelijk.