Voldoende plek om vee op te vangen

© FPS/Jos Schuurman
WOLTERSUM - LTO Noord heeft voldoende capaciteit voor al het vee uit het geëvacueerde gebied rond Woltersum.
De dieren - koeien en schapen - moesten worden geëvacueerd omdat de dijk langs het Eemskanaal dreigde te bezwijken. Ruim 2000 koeien uit tien bedrijven zijn inmiddels ondergebracht.
LTO had een oproep gedaan aan boeren in Groningen en omliggende provincies om stalruimte beschikbaar te stellen. Binnen korte tijd reageerden 130 veehouders die ruimte aanboden. Ook de provincie Friesland bood onderdak aan in leegstaande schuren met melkgelegenheid. Tegen het eind van de avond was dat aantal opgelopen tot 200; genoeg om alle dieren onder te kunnen brengen.
Niet alle aanbiedingen passen bij de vraag. Drie boeren zoeken nog een plek voor hun vee, omdat ze de beschikbare stallen niet geschikt vinden voor hun kudde. Acht boeren willen zelf nog even wachten met evacueren. Al met al blijven er nog ongeveer 1300 stuks vee in het gebied achter.