Waterschap: nog steeds werk aan de winkel

GRONINGEN - Loco-dijkgraaf Johannes Lindenbergh van Noorderzijlvest leunt nog niet achterover. Het schap blijft in volle bezetting druk met inspecties van de dijken.
De dijken zijn nog nat en kunnen instabiel worden door de verweking. Lindenbergh en burgemeester Rehwinkel roepen op de zandzakken bij Woltersum vooral te laten liggen. Deze zijn nog steeds nodig.
Op 16 januari vliegt er opnieuw een F16 over de dijk langs het Eemskanaal om deze opnieuw te inspecteren. De vorige vlucht, vrijdag leverde nuttige informatie op over de zwakke plekken in de dijk.
Lindenbergh concludeert nu al dat de maatregelen die na de hoge waterstanden in 2008 zijn genomen, hun vruchten hebben afgeworpen. Van paniek was daarom geen sprake, ook al was het risico van een dijkdoorbraak groot, aldus de dijkgraaf. Wel moet er nog meer gebeuren om voor de toekomst veilig te blijven. Lindenbergh geeft de Eemskanaaldijk daarbij prioriteit.