Instellingen

Binnenvaartschippers wachten al dagen op doortocht

GRONINGEN - Door het hoge water is er al sinds woensdag geen scheepvaartverkeer meer mogelijk in onze provincie.

De doorweekte dijken en oevers zouden in gevaar kunnen komen door golven van schepen. Voor de sluis bij Gaarkeuken liggen enkele binnenvaartschippers daarom al dagen aan anker. En dat kost al gauw zo'n 1000 euro per dag. Bovendien begint de verveling toe te slaan.

Hoe lang het vaarverbod nog van kracht blijft, is onduidelijk. In ieder geval tot maandag. Dan wordt opnieuw naar de situatie gekeken.