De afgelopen dagen wateroverlast samengevat

GRONINGEN - We hebben in Groningen een aantal hectische dagen achter de rug met alle wateroverlast en dreigende overstromingen. Een overzicht.
Evacuaties zorgden soms voor ergernis, soms voor schrik, maar ook voor een gevoel van saamhorigheid. Want ineens zaten we met z'n allen in hetzelfde schuitje. Vele handen maken licht werk, zelfs zandzakken sjouwen. Veel werd ook aangeboden; van kopjes koffie, soep en brei-setjes tot waterschap-expertise en onderdak voor mens en dier.
Het waterschap Noorderzijlvest roemt de vele hulp die het gehad heeft de afgelopen dagen. Zo werd er hulp geboden door de waterschappen Rivierenland, Veld en Vecht en Noord-Hollands Noorderkwartier, in de vorm van kennis en hulp bij het schouwen van de dijken. Ook andere instanties boden hulp, mensen uit Woltersum hielpen met zandzakken plaatsen en medewerkers van het waterschap zelf die eigenlijk op vakantie waren, kwamen toch gewoon opdagen. "Hier doe je het voor", aldus de woordvoerder.