Waterschappen blijven doorgaan met dijkinspecties

WOLTERSUM - De waterschappen blijven voorlopig doorgaan met het inspecteren van de dijken in onze provincie. Er zullen opnieuw luchtfoto's van de dijk worden gemaakt met behulp van warmte apparatuur.
De dijk bij Woltersum is weliswaar stabiel maar nog wel erg nat. Het waterschap gaat de nieuwe foto's vergelijken met de foto's die gemaakt zijn tijdens de hoge waterstand. De dijk bij Woltersum werd voor het laatst in 2000 geïnspecteerd. Het waterschap zegt in 2013 de dijk bij Woltersum te zullen gaan aanpakken, om onder meer te voorkomen dat het zogeheten 'piping' verschijnsel weer zal optreden. Daarbij sijpelt water onder de dijk door en neemt daarbij gronddeeltjes mee, waardoor de dijk verzwakt en erg nat wordt. Dat gebeurde de afgelopen week, met alle gevolgen van dien.
Duikers zijn maandag in opdracht van waterschap Noorderzijlvest begonnen met versteviging van de dijk langs het Eemskanaal bij Woltersum.Ze plaatsten grote zandzakken op de bodem van het kanaal aan de voet van de dijk. Daarna wordt de hele dijk in het gebied in en om Woltersum aan een inspectie onderworpen. Het waterpeil in het Eemskanaal is weliswaar flink gezakt, maar de dijk blijft nog instabiel, doordat het dijklichaam verzadigd is met water.
Het vaarverbod voor de binnenvaart is inmiddels opgeheven. Het vaarverbod werd vorige week ingesteld in verband met de hoge waterstand. Door golfslag zou schade aan de oevers kunnen ontstaan. Inmiddels is het waterpeil zo ver gezakt, dat het verbod niet meer nodig is.