Rijkswaterstaat wil vaargeul aanpassen om Schier bereikbaar te houden

De veerboot naar Schiermonnikoog
De veerboot naar Schiermonnikoog © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Rijkswaterstaat ziet mogelijkheden om de vaarroute naar Schiermonnikoog te verbeteren. De vaargeul van Lauwersoog naar het eiland slibt langzaam dicht, waardoor in het gebied de Glinder een drempel ontstaat.
Rijkswaterstaat heeft dit tijdens een informatiebijeenkomst aan de gemeenteraad van Schiermonnikoog laten weten.
Er wordt jaarlijks gebaggerd om de route toegankelijk te houden, maar dat wordt steeds moeizamer omdat Rijkswaterstaat maar een beperkte hoeveelheid mag baggeren vanwege natuurregelgeving. Op een andere plek zou minder gebaggerd hoeven worden, omdat daar al op natuurlijke wijze een diepere doorgang ontstaat.
Daarom wordt nu overwogen om de vaarroute aan te passen. De eerste bevindingen van een onderzoek wijzen uit dat dit mogelijk is.

Route verleggen

'We hebben afgelopen voorjaar een bureau opdracht gegeven om een knelpuntenanalyse te maken, omdat we op de lange termijn problemen met de drempel bij de Glinder voorzien. In het najaar verwachten we het officiële rapport, maar de eerste bevindingen wijzen erop dat we aan de noordwestkant een doorgang kunnen creëren naar ruimer water', legt Gijs Coenraads van Rijkswaterstaat uit.
Er moet nog wel gekeken worden of de nieuwe route veilig bevaarbaar is en wat voor invloed dat op de dienstregeling heeft. Daarom wordt er ook overleg gevoerd met Wagenborg Passagiersdiensten. Het is dus nog niet bekend of dat zorgt voor langere reistijden.
Ook voor de langere termijn wordt er onderzoek gedaan naar de vaargeul, omdat ook andere delen nauwer worden om door te varen.

Maatregelen

Wagenborg had tijdens dit hoogseizoen al maatregelen genomen, omdat ze hadden opgemerkt dat de vaargeul in de afgelopen jaren minder diep en daardoor ook smaller is geworden. Ze hebben daarom zelf eenrichtingsverkeer ingesteld, waardoor schepen van Wagenborg elkaar niet meer mochten passeren in de vaargeul. Dit leidde ertoe dat één afvaart van de sneldienst met een kwartier werd verschoven.

Reserveringssysteem

In dezelfde informatiebijeenkomst heeft Wagenborg Passagiersdiensten laten weten dat het eerder aangekondigde reserveringssysteem in het nieuwe jaar zal worden ingevoerd. De invoering werd eerder uitgesteld omdat deze niet op tijd gereed zou zijn voor het hoogseizoen.
De rederij wil dat passagiers die met de boot naar Schiermonnikoog willen reizen een plek reserveren, wat momenteel nog niet verplicht is. Wagenborg hoopt daarmee de vervoersstroom beter te kunnen reguleren.