Superstorm zal Groningen sparen

GRONINGEN - Wat gebeurt er als er een echte "superstorm" aankomt? Eens in de tienduizend jaar valt zo'n monster te verwachten maar Groningen blijft redelijk gespaard.
De overheid heeft in kaart gebracht wat het slechtst denkbare scenario is wanneer Nederland getroffen wordt door een superstorm. Het VPRO tv-programma "Nederland van Boven" laat dinsdagavond zien waar dan de dijken zullen doorbreken. En dat zijn niet de dijken in het Noorden.

Perfecte Storm

'Het scenario van de perfecte storm,' aldus VPRO-eindredacteur Geert Rozinga, 'is een storm met orkaankracht die vanuit het noordwesten aan komt razen en die op het laatste moment naar het zuidwesten draait waardoor er een enorme hoeveelheid water in de trechter van het Nauw van Calais tussen Nederland en Engeland terecht komt dat ergens naar toe moet maar nergens heen kan.'
Gecombineerd met springtij ontstaat dan het 'perfecte' scenario dat volgens Rozinga eens in de tienduizend jaar voorkomt waardoor meerdere dijken het niet zullen houden. De dijken van Zeeland en die bij Katwijk en Den Helder zouden niet tegen deze druk zijn bestand en bezwijken alvorens het water weer vrijelijk weg kan stromen. Groningen zou in dit ergst denkbare scenario dus gespaard blijven.