Rob Schuur benoemd in Onderwijsraad

GRONINGEN - Rob Schuur, voorzitter van het College van Bestuur van het Noorderpoort, wordt lid van de Onderwijsraad.
De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van de regering en parlement op het terrein van onderwijs. De raad heeft 10 leden, waarvan de helft nieuw is. Ze worden benoemd voor een periode van drie jaar.
De benoeming heeft geen consequenties voor het werk van Rob Schuur bij het Noorderpoort.
Schuur legde medio december samen met het voltallige bestuur van basketbalclub GasTerra Flames zijn functie daar als voorzitter neer.