Hoogwater wordt poldermolen De Eendracht teveel

SEBALDEBUREN - Poldermolen De Eendracht heeft de afgelopen dagen goed werk verricht. In de strijd tegen het wassende water heeft de molen veel water weggepompt.
Inmiddels is het waterpeil behoorlijk gezakt, maar helaas wel ten koste van de molen. Molenaar Henk Berends moest afgelopen week met lede ogen toezien hoe zijn molen het begaf tijdens het pompen. De schade aan de molen bedraagt zo'n tienduizend euro.
De poldermolen De Eendracht is gebouwd in 1887. In 1801, werd de Sebaldebuurster Molenpolder opgericht. Door de bouw van een gemaal aan de Woldweg ter hoogte van De Oude Gaarkeuken is de molen vandaag de dag een reserve bemalingswerktuig. Bij storingen aan het nieuwe gemaal en bij veel neerslag kan de molen worden ingezet om het overtollige water weer weg te werken.
De Sebaldebuurster Molenpolder was tot 1960 ongeveer 438 hectare groot. De polder wordt begrenst door het Grootegasterdiep, de Westzandumerweg, het Wolddiep en De Zandbalk. Door ruilverkaveling in de jaren 50 is de omvang van de polder verkleind tot zo'n 400 hectare.
In 1970 vertrok de laatste beroepsmolenaar. De molen stond vervolgens vijf jaar stil. Sinds maart 1975 wordt er op vrijwillige basis gemalen door molenaar Henk Berends.