Instellingen

Provincie verzet zich fel tegen Rijksplan windmolenparken

© Astrid Mellema

GRONINGEN - De provincie Groningen gaat zich met hand en tand verzetten tegen de plannen van het rijk om meer windmolenparken toe te staan in Noord Nederland.

Voor Groningen gaat het onder meer om windmolens langs de gehele waddenkust. Ook wil het rijk grote windparken in het Oldambt en de Veenkoloniën. Met de uitbreiding van het aantal windparken willen de ministeries van Milieu en Energie de productie van windenergie fors verhogen.

Eén derde van de nieuwe windmolens zouden in Groningen moeten komen. De provincie vindt dat veel te veel en bindt de strijd aan met de betrokken ministers Schultz van Haegen en Verhagen.