Noodwaterbergingen eldorado voor watervogels

HAREN - De noodwaterbergingen vormen voor duizenden watervogels een waar paradijs, ongeveer 10.000 vogels, zoals slobeenden, wintertalingen en pijlstaarten bezoeken momenteel de natte polders.
Vanwege het zachte weer waren er al meer vogels dan normaal, en die vermaken zich uitstekend in het natte landschap. Inmiddels is het waterpeil in polders al flink gezakt, en op sommige plekken is de vegetatie alweer zichtbaar.
De kudde konikpaarden en de Schotse Hooglanders zijn ondergebracht op twee velden van ongeveer vier hectare buiten de polders en worden bijgevoerd. Met het 'vergeten' konikpaard Boris gaat het prima. De hengst die vorige week met moeite uit de volstromende polder is gehaald, zal als eerste weer de polder ingaan als het waterpeil voldoende is gezakt.
Door het onderwater zetten van de Kropswolderbuitenpolder en de Westerbroekstermadepolder is ongeveer vier miljoen kuub water geborgen en daalde het waterpeil in de Drentse Aa en ook het Winschoterdiep met zo’n 20 centimeter. Ook de polders bij het Leekstermeer en de Lettelberterpetten zijn als waterbergingsgebied ingezet.