Nieuw soort dansmug ontdekt in Appingedam

APPINGEDAM - In een emmer in Appingedam is een voor Nederland nieuw soort dansmug ontdekt, die tot nu toe vooral voorkwam in Noordwest-Spanje.
Hij is ontdekt door een bioloog van de ecologische stichting Bargerveen uit Nijmegen in de tuin van zijn ouders. Daar zag hij een muggenlarve zwemmen die hij niet herkende, en dus maar onder de microscoop legde. Of deze soort al lang in Nederland en of hij alleen in Appingedam voorkomt, is nog niet duidelijk.
In Nederland komen bijna 500 soorten dansmuggen voor. Het zijn muggen die in de schemering te zien zijn, als ze in zwermen boven struikgewas vliegen.