'Evacuatie Gelderland 1995 leidraad voor evacuatie Woltersum'

SELLINGEN - Volgens LTO Noord moeten de ervaringen van de evacuatie van het rivierengebied in Gelderland in 1995, worden gebruikt bij het vaststellen van de schade van de evacuatie bij Woltersum.
In 1995 moesten ruim 200.000 mensen en veel vee de Bommelerwaard en omliggende gebieden verlaten omdat de Rijn, Maas en Waal dreigden te overstromen. Boeren die hun vee moesten verplaatsen kregen achteraf een vergoeding. Die ervaring kan worden gebruikt bij het vaststellen van de schade van de dertig boeren bij Woltersum die hun vee moesten verplaatsen volgens voorzitter Hilbrand Sennema van LTO Noord afdeling Groningen.