Instellingen

PvdA eist opheldering budget schoolgebouwen

© orchid85 / sxc stock exchange

GRONINGEN - De PvdA in de Groninger gemeenteraad eist opheldering van het college van B&W over het budget voor het onderhoud van schoolgebouwen. Gemeenten krijgen voor dit doel geld van het Rijk.

Weekblad 'Binnenlands Bestuur' meldde onlangs dat veel gemeenten een deel van dit geld aan andere zaken besteden dan waarvoor het bestemd is. De PvdA wil weten of dit in de gemeente Groningen ook het geval is.

De fractie vindt de informatie van B&W over de uitgaven voor onderwijshuisvesting onduidelijk en tegenstrijdig. Bovendien wil de PvdA weten of er geld wordt achtergehouden, waardoor het opknappen en vernieuwen van schoolgebouwen onnodig vertraging oploopt.