Instellingen

Groningen telt watervogels

Klapekster
© Marek Szczepanek / Wikipedia
Meerkoeten
© Sinus Schuiling

GRONINGEN - In de aanloop naar de tuinvogeltelling op 21 en 22 januari wordt er komend weekend al een meer specialistische vogeltelling gehouden.

Van de kazerne in Lauwersoog tot de Kropswolderbuitenpolder, en van Oterdum tot Hollebeetse in Sellingen; op tientallen locaties in onze provincie worden dit weekend watervogels en klapeksters geteld tijdens de zogeheten midwintertelling.

In heel Nederland gaan zo'n 1600 mensen op pad om watervogels te tellen. De midwintertelling wordt al sinds 1967 georganiseerd. De landelijke coördinatie van het project wordt verzorgd door SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Bij de midwintertelling worden op zoveel mogelijk gebieden alle soorten watervogels geteld. Dat betekent dus alle vogels met zwemvliezen, steltlopers en reigerachtigen.