Waterbedrijf maakt afspraken over nooddrinkwater

GRONINGEN - Het Waterbedrijf Groningen heeft afspraken gemaakt met de gemeenten over de levering van nooddrinkwater.
Dat is nodig als er langer dan 24 uur geen water via het normale leidingnet geleverd kan worden. Volgens de wet heeft iedereen recht op 3 liter water per persoon per dag. Om daarvoor te zorgen is een draaiboek gemaakt. Daarin staat ondermeer waar een nooddrinkwatervoorziening komt. Hoewel zoiets niet vaak voorkomt, willen gemeenten dat het waterbedrijf daar goed op voorbereid is. Daarom zal er de komende jaren in een aantal gemeenten worden geoefend met het leveren van nooddrinkwater.