Geen onderzoek naar kosten Statenvragen

GRONINGEN - Het College van Gedeputeerde Staten gaat niet onderzoeken wat het kost om schriftelijke vragen van Statenleden het te beantwoorden.
De VVD fractie had hier om gevraagd, in de hoop dat Statenleden met de prijs in het achterhoofd bewuster met het middel zouden omgaan. Maar volgens het provinciebestuur is amper vast te stellen wat de beantwoording van één vraag kost, omdat iedere kwestie anders is.
Daarnaast wijst het college erop dat het stellen van schriftelijke vragen een wettelijk middel is waar Statenleden te allen tijde gebruik van kunnen maken. In Groningen groeit het aantal schriftelijke vragen van Statenleden gestaag. Vorig jaar werden er 67 gesteld, twee jaar ervoor waren dat er nog 51.