Boumans: fusie noordelijke provincies nodig

GRONINGEN - Groningen, Friesland en Drenthe moeten fuseren tot één noordelijk landsdeel. Dat vindt VVD-gedeputeerde Mark Boumans.
Boumans is zeker niet de eerste die hiervoor pleit, maar toch wil hij het idee nieuw leven inblazen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer staat achter het plan.
Volgens hem zijn de voordelen evident: door de schaalvergroting zijn er minder politici nodig, besturen wordt daardoor goedkoper, en noordelijke eendracht maakt macht. Boumans wijst erop dat het bedrijfsleven en maatschappelijke instanties in Noord-Nederland de stap al hebben gemaakt. Volgens hem kan de politiek daar niet bij achter blijven.
Op de geijkte vraag of hij verwacht dat 'de Friezen' met een fusie zullen instemmen, zegt hij: "culturele identiteit is niet hetzelfde als bestuurlijke identiteit".