Beelden van F16 van Groningse dijken zijn onbruikbaar

GRONINGEN - De inspectievlucht die een F16 afgelopen maandag boven onze provincie uitvoerde om dijken te inspecteren, heeft door een technisch mankement geen nieuwe gegevens opgeleverd.
Tijdens de vlucht zijn infraroodbeelden gemaakt van ondermeer de dijk langs het Eemskanaal bij Woltersum.
Maar op de foto's is het inwendige van de dijk niet te zien. De beelden van maandag zouden worden vergeleken met de F16 beelden die tijdens de hoogwaterperiode werden gemaakt.
Of er een nieuwe vlucht wordt gemaakt, is onduidelijk.