Groningen hoort mooie Haagse woorden maar ziet geen geld: ‘Geen knaken, geen taken’

© RTV Noord
Gedeputeerde Staten van Groningen ziet vooralsnog niet dat het demissionaire kabinet voldoende geld overmaakt voor de taken die de provincie moet uitvoeren. Tot die conclusie komen de provinciebestuurders na het bestuderen van de Miljoenennota die dinsdag werd gepresenteerd.
Zo is er veel ontevredenheid over het uitblijven van geld voor het onder druk staande openbaar vervoer, maar ook voor het niet overmaken van geld voor de aanpak van de natuur.
Alle provincies hebben in opdracht van Den Haag een plan moeten maken voor natuurherstel. ‘Het geld is nog altijd niet beschikbaar gesteld’, zegt landbouwgedeputeerde Henk Emmens (BBB). ‘Dat geld wordt weer doorgeschoven naar het volgende kabinet.’
Dat betekent niet dat de provincie niet verder werkt aan de plannen, maar er kan pas een schop in de grond als er geld op de rekening staat. Emmens waarschuwt dat er niet nog jarenlang gepraat kan worden met mensen. ‘Als het geld niet komt, dan moet je je afvragen of je de processen nog wel wil voortzetten.’

Onduidelijkheid

Als er geld op de rekening van de provincie binnenkomt, krijgt financieel gedeputeerde Bram Schmaal (Groninger Belang) als eerste een seintje. Hij geeft nu alvast een seintje richting zijn Haagse collega’s: ‘Er is heel veel ongewis’, zegt hij daags na de troonrede. ‘Er zijn wel toezeggingen, maar het geld moet nog overgemaakt worden.’
Zo wijst hij op de kosten voor het openbaar vervoer. ‘Dat kost veel geld.’ Volgens de provinciebestuurders is het teleurstellend dat er geen aandacht was voor het onder druk staande openbaar vervoer. ‘Echt opvallend dat daar geen aandacht voor was’, zegt gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) die zich bezighoudt met onder meer mobiliteit. ‘Dit is namelijk geen Gronings probleem, maar een landelijk probleem.’
De provincie kwam met een reactie op de Miljoennota tijdens het traditionele Prinsjesdagontbijt, de dag na Prinsjesdag
De provincie kwam met een reactie op de Miljoennota tijdens het traditionele Prinsjesdagontbijt, de dag na Prinsjesdag © Robert Pastoor/ RTV Noord

MH17 en Oekraïne

Mooie woorden dus, maar geen zekerheid. Die conclusie is in het provinciehuis getrokken.
Waar commissaris van de Koning René Paas (CDA) zich kon vinden in de Groningen-passages in de troonrede van de koning, daar kreeg mijnbouwgedeputeerde Susan Top (partijloos) een ander gevoel. ‘De koning benoemde een aantal dossiers die daadkracht verdienen. Wij stonden daarbij in een rijtje met onder meer Oekraïne en de MH17. Dat is toch een bijzonder rijtje om in thuis te horen. Dat we voor de negende keer op rij worden genoemd, is een twijfelachtige eer.’

Schiphol en Eelde

Veel onzekerheid dus en zolang de toegezegde geldbedragen niet op de rekening staan, blijft er veel onzeker. Toch zag gedeputeerde Emmens kansen om een al langer bestaande discussie rondom Groningen Airport Eelde aan te zwengelen. In de troonrede kwam naar voren dat er duidelijkheid moet komen over de toekomst van Schiphol. ‘Als Schiphol wordt genoemd, leggen wij de link met Eelde. Het is daar overvol. Dus wij kunnen daar wel wat mee.’

Duidelijkheid

Het Groninger provinciebestuur smacht dus naar duidelijkheid, maar dat komt er waarschijnlijk pas met het aantreden van een nieuw kabinet. ‘Je komt er niet met enkel warme woorden’, zegt de commissaris van de koning, verwijzend naar de troonrede. ‘Als de Miljoenennota ergens over gaat, dan is het over miljoenen en daar zit weinig balans in. Zolang er niks verandert, blijft er achterstand.’
Woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen.