Instellingen

Stadspartij wil raadsenquete Groninger Museum

© Reinder Smith

GRONINGEN - De Stadspartij in Groningen wil een raadsenquete naar de gang van zaken bij het Groninger Museum. Belangrijk daarin is het ontslag van directeur Kees van Twist.

Die heeft een heel andere lezing over wat er is gebeurd dan cultuurwethouder Ton Schroor en interimdirecteur George Verberg. Zo zou hij gedwongen zijn geweest om ontslag te nemen omdat de gemeente het museum anders niet zou redden uit de financiële nood.

Bij een raadsenquete moeten betrokkenen onder ede vertellen wat ze weten. Het is het zwaarste middel dat een gemeenteraad kan inzetten om eigen onderzoek te doen. Als er een meerderheid voor dit voorstel te vinden is, wordt het de eerste raadsenquete in Groningen.