Woonplan Leek-Tolbert: campus aan Tolbertervaart, verhuizing RSG De Borgen, sportclubs en bedrijven

Een nieuwbouwwijk in aanbouw op archiefbeeld
Een nieuwbouwwijk in aanbouw op archiefbeeld © ANP
De gemeente Westerkwartier wil de komende decennia aan de slag met een ambitieus woningbouwprogramma in Leek en Tolbert. Het gaat volgens wethouder Hans Haze om de bouw van tussen de 750 en 1300 woningen.
De locaties die de gemeente op het oog heeft, zijn de Tolbertervaart Noord, sportpark Rodenburg en de huidige locatie van scholengemeenschap De Borgen. Ook hoopt de gemeente bedrijven te verleiden om te verhuizen naar nieuw aan te leggen bedrijventerreinen.
Verslaggever Jan Been sprak met wethouder Hans Haze:
Haze: ‘Binnen de bebouwde kom van Leek en Tolbert bevinden zich veel bedrijven die zich daar in de loop van de jaren hebben gevestigd. Dat is een gegeven en niet erg, maar we willen in overleg met de eigenaren om te onderzoeken of bedrijfsverplaatsingen mogelijk zijn. Op de vrijkomende ruimte kan dan woningbouw plaatsvinden.’
De gemeente Westerkwartier denkt ook aan bedrijfsverhuizingen
De gemeente Westerkwartier denkt ook aan bedrijfsverhuizingen © Jan Been

School en sportclub gaan verhuizen

Inbreiding in plaats van uitbreiding is het motto van het gemeentebestuur en daarom is gezocht naar geschikte locaties binnen de dorpen zelf. Haze: ‘Sportpark Rodenburg en de locatie van RSG De Borgen liggen in de verbindingszone tussen Leek en Tolbert. Wij zien daarin ideale plekken om woningbouw te realiseren. Dat betekent dat de school en de sportclubs verhuizen naar de Tolbertervaart. Daar komt een campus, een nieuw complex waarin onderwijs en sport worden gecombineerd en waar woningbouw gaat plaatsvinden.’
Het hoofdveld van voetbalclub TLC op Sportpark Rodenburg
Het hoofdveld van voetbalclub TLC op Sportpark Rodenburg © Jan Been/RTV Noord
In het gebied bij de Tolbertervaart Noord maakt de gemeente gebruik van de zogeheten Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Haze: ‘Dat betekent dat grondeigenaren die hun eigendom in dat gebied willen verkopen, de grond eerst moeten aanbieden aan de gemeente. Wij krijgen daarmee het recht om als eerste grond aan te kopen. De eigenaren hebben we daarover geïnformeerd.’
RSG De Borgen in Leek
RSG De Borgen in Leek © Jan Been/RTV Noord
De wethouder benadrukt dat het om plannen gaat en dat het een zaak van de lange adem wordt om ze te realiseren. Haze: ‘Het gaat misschien wel vijftien, twintig jaar of nog langer duren, maar het onze ambitie om dit plan te realiseren. We moeten voldoen aan onze woningbouwopgave en wij denken dat dit de weg is om dat te realiseren.’
Op 19 oktober houdt de gemeente een informatiebijeenkomst over het woonplan. Haze: ‘Inwoners, clubs en bedrijven zijn van harte uitgenodigd om te komen en met ons van gedachten te wisselen over dit plan. We horen graag wat men ervan vindt.’