Prestatienorm dwingt Hanzehogeschool tot ontslagen

GRONINGEN - De Hanzehogeschool in Groningen schrapt in de komende jaren tientallen arbeidsplaatsen. Het gaat daarbij vooral om de banen bij de administratie en ander onderwijsondersteunend personeel.
De maatregel is een uitvloeisel van het prestatienorm waaraan de Hanzehogeschool moet voldoen. De Hanzehogeschool wil door het afstoten van met name banen in de onderwijsondersteunende functies meer ruimte vrijmaken voor onderzoeksbanen.
In de komende vijf jaar zullen ongeveer 200 mensen hun baan bij de Hanzehogeschool kwijt raken. Het gaat daarbij vooral om tijdelijke contracten die niet worden verlengd. Daarnaast zijn er ook contracten van werknemers die aflopen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.