Helikopter gaat hoogspanningsnetwerk inspecteren

Het hoogspanningsstation in Meeden
Het hoogspanningsstation in Meeden © TenneT
Delen van het hoogspanningsnet in Groningen worden volgende week met een helikopter in beeld gebracht. TenneT wil onder andere de verbinding van Eemshaven naar Meeden, Meeden naar Winschoten en Meeden naar Diele (Duitsland) controleren.
Tijdens de vlucht maakt de helikopter met behulp van speciale camera's en sensors luchtfoto's en scans van hoogspanningsverbindingen.

Mogelijk overlast door helikopter

Netbeheerder TenneT wil met de werkzaamheden de kwaliteit van het hoogspanningsnet beoordelen. De kennis die wordt opgedaan, wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud van de hoogspanningsverbindingen en de directe omgeving.
Om de verbindingen goed in kaart te brengen, vliegt de helikopter langs beide kanten van de verbinding. De helikopter vliegt met een snelheid van 25 kilometer per uur, op een hoogte van circa 40 tot 50 meter. Dat is een stuk lager dan normaal is voor een helikopter: hierdoor kan de helikopter hoorbaar zijn in de directe omgeving. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd. Vanwege het lawaai adviseert TenneT om dieren binnen te houden.

Vierverlaten

Tussen Vierverlaten en Ens (Flevoland) wil TenneT in de toekomst een hoofspanningsverbinding realiseren, maar de Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om alternatieven uit te werken. Volgens de commissie moet gefocust worden op het beperken van de gevolgen voor gezondheid, natuur, landschap en erfgoed.