Instellingen

Vakbonden wijzen sociaal plan Nacap af

De Nacap-vestiging in Veendam

EELDE - Vakbonden FNV en CNV wijzen het sociaal plan van pijpleidingbedrijf Nacap af. Het bedrijf, een dochter van de Koop Holding, schrapt 56 arbeidsplaatsen in Eelde en 14 in Veendam.

De FNV vindt het niet te verteren dat 'werknemers na jaren trouwe dienst zonder fatsoenlijke vergoeding naar huis worden gestuurd'.

Dinsdagmiddag is er overleg met de directie. Aan het eind van de dag beraden de vakbondsleden zich.