Instellingen

Uitgelekt rapport schetst onthutsend beeld van Groninger Museum

© Reinder Smith

GRONINGEN - Binnen het Groninger Museum heerste de afgelopen jaren een complete chaos.

Dat blijkt uit het definitieve rapport over de financiële problemen van het museum, waar RTV Noord de hand op heeft weten te leggen. Sinds het vertrek van zakelijk directeur Patty Wageman eind 2010 was er op directieniveau van alles mis. Na het vertrek van Wageman moest de administratieve man, de controller, van het museum de zakelijke kant onder zijn hoede nemen. Dit bleek slecht te functioneren. Er was volgens het rapport onder meer geen overzicht wie welke financiële verplichtingen aanging, afdelingshoofden hoefden zich niet te verantwoorden, het personeelsbeleid werd verwaarloosd en er was een gebrek aan feitelijke besluitvorming.

In het rapport worden verschillende maatregelen genoemd die de financiële problemen bij het museum kunnen oplossen. Zo wordt onder meer voorgesteld om het depot in Hoogkerk te verkopen. Dit zou naar schatting 3 miljoen euro opleveren. Er zou mogelijk een extra hypotheek op het gebouw genomen kunnen worden. Daarnaast zou de provincie Groningen de korting van 3 ton op de subsidie kunnen uitstellen en de gemeente Groningen moet de lening kwijtschelden. Verder staat in het rapport dat de reorganisatie bij het Groninger Museum zo snel mogelijk moet doorgaan.
Half februari moet duidelijk zijn voor welke oplossingen de gemeente Groningen kiest.