Grote Slapersluis in ere hersteld

HONGERIGE WOLF - De Grote Slapersluis bij Hongerige Wolf is volledig gerestaureerd. Het rijksmonument werd de afgelopen maanden opgeknapt vanwege z'n grote waarde voor de Groningse poldergeschiedenis.
De Grote Slapersluis ligt op de kruising van het Hoofdkanaal en het Boezemkanaal, waarvan het water naar Nieuwe Statenzijl loopt. Dit vormt ook de scheidslijn tussen de Reiderwolderpolder en de Carel Coenraadpolder.
De Reiderwolderpolder is eind 1800 ontstaan door inpoldering van de Dollard. De bescherming van die nieuwe polder werd gevormd door de Reiderwolderpolderdijk, waarin één sluis was opgenomen die destijds de Reiderlanderbuitensluis of Beersterzijl heette. Tegenwoordig is dat de Grote Slapersluis.
Begin 1900 is de Carel Coenraadpolder ontstaan toen kwelders achter de Reiderwolderpolder werden ingepolderd. De plek van de sluis in de Reiderwolderpolderdijk moest toen verplaatst worden naar de nieuwe zeedijk. Op de oude plek werd toen de Grote Slapersluis gebouwd. In eerste instantie fungeerde de sluis als spuisluis voor het water uit het gebied. Later veranderde de functie van de uitwateringssluis in keersluis tegen het zeewater.
De Grote Slapersluis is nu technisch weer volledig gerestaureerd. De sluis bestaat uit twee betonnen sluishoofden met houten geleiders, schotbalksponningen, houten eb- en vloeddeuren, en een sluiskom. De sluishoofden zijn met elkaar verbonden door een ijzeren, karakteristieke rolbrug. De Grote Slapersluis met de ijzeren rolbrug heeft in het jaar 2000 de status van monument gekregen. De sluis is de enige in zijn soort in ons gebied.