Hogelandster boeren vrezen uitstoot Eemshaven

EEMSHAVEN - Boeren rond de Eemshaven zijn bang dat vervuiling van bedrijven in die haven zal neerslaan op hun producten.
Het gaat bijvoorbeeld om de kolengestookte centrale van RWE en afvalverwerker Theo Pouw.

De boeren op het Hogeland willen dat er een meetnet komt dat in de gaten houdt of en zo ja welke stoffen er op de gewassen neerslaat.
Staatssecretaris Joop Atsma heeft al laten weten weinig te zien in zo'n meetnet. Volgens hem bieden de milieuvergunningen al voldoende waarborg dat de uitstoot van schadelijke stoffen binnen de perken blijft,