Instellingen

Dijkgraaf Van Hall: kans op verdwijnen waterschappen groot

GRONINGEN - Dijkgraaf Alfred van Hall van waterschap Hunze en Aa's denkt dat de kans groot is dat de waterschappen in ons land worden opgeheven.

Van Hall vindt dat zeer onverstandig, omdat de waterschappen nu dankzij de waterschapsheffing een eigen geldstroom hebben om noodzakelijke maatregelen te nemen.

Hij is bang dat als de waterschappen verdwijnen de veiligheid van burgers niet langer voorop zal staan. De dijkgraaf denkt verder dat vooral de leidinggevende en besturende laag van het
waterschap zal verdwijnen. De rest van de banen zal grotendeels gehandhaafd blijven.