Forum Groningen stevent af op tekort van meer dan miljoen euro

Bezoekers op de roltrappen in het Forum
Bezoekers op de roltrappen in het Forum © Jos Schuurman/FPS
Stijgende loonkosten, hogere huren en vooral een forse tegenvaller op de energierekening: voor Forum Groningen is 2023 in financieel opzicht een beroerd jaar. Directeur Dirk Nijdam houdt rekening met een verlies van meer dan een miljoen euro.
'Onze energielasten zijn dit jaar 800.000 euro hoger dan begroot’, zegt Nijdam. ‘En daar is heel weinig aan te doen. Of je moet panden op slot doen en mensen naar huis sturen. Maar dat is natuurlijk geen optie.’
Forum Groningen is meer dan het markante cultuurpaleis achter de Grote Markt. In totaal heeft de organisatie negen gebouwen in gebruik, verspreid over de gemeente Groningen.

Verouderde panden

‘Een aantal van deze panden is verouderd en die verbruiken nu eenmaal meer energie’, zegt Nijdam. ‘Het goede nieuws is overigens dat we inmiddels de energie voor volgend jaar hebben ingekocht en dat we daarmee 600.000 euro goedkoper uit zijn dan dit jaar.’
Maar de energiekosten zijn niet als enige hoofdschuldige voor rode cijfers. Nijdam: ‘We hebben te maken gekregen met een cao-stijging van zeven procent. Voor volgend jaar verwachten we ook weer een stijging van de lonen.’
We verkopen meer kaartjes dan ooit
Dirk Nijdam - Directeur Forum Groningen
Directeur Dirk Nijdam in de centrale hal van het jarige Groninger Forum
Directeur Dirk Nijdam in de centrale hal van het jarige Groninger Forum © Steven Radersma/RTV Noord
En dan zijn er nog de gestegen huren. De gemeente heeft die voor dit jaar met zes procent verhoogd, maar de subsidie van de gemeente stijgt minder hard. ‘De ene afdeling van de gemeente geeft ons subsidie, terwijl de andere ons meer kosten in rekening brengt’, stelt Nijdam vast. Al met al gaat het om een probleem dat ‘koud op je bord valt’, zoals hij het uitdrukt.
Aan de kaartverkoop ligt het niet, zegt de Forum-directeur: ‘We verkopen meer kaartjes dan ooit. Maar de toegangsprijzen onbeperkt verhogen is ook geen optie.’
We zijn sowieso geen organisatie die ruim in de medewerkers zit
Dirk Nijdam
Waar mogelijk wordt beknibbeld op de kosten, al valt er volgens Nijdam op personeelskosten niet zoveel te bezuinigen: ‘We zijn sowieso geen organisatie die ruim in de medewerkers zit. Bovendien: de afspraak is dat het Forum-gebouw als huiskamer van de stad 24 uur per dag open is. Daarvoor heb je dus wel personeel nodig. We zijn wel aan het kijken hoe we de kosten voor het inrichten van een expositie omlaag kunnen brengen.’
Den Haag heeft eenmalig geld beschikbaar gesteld dat gemeenten kunnen gebruiken om cultuurinstellingen te compenseren voor de gestegen energieprijzen en de naweeën van de coronacrisis. Voor Groningen gaat het om een bedrag van drie miljoen euro.
Deze problemen spelen overal
Dirk Nijdam
Nijdam hoopt en rekent op een aanzienlijke bijdrage uit deze eenmalige pot: ‘Wij hebben een verzoek ingediend om ons te compenseren voor zaken waar wij ook niets aan kunnen doen. Thuis heb je de regel dat de energielasten niet boven een bepaald prijsplafond mogen komen. Wij hebben dat soort regelingen niet.’

In oktober duidelijkheid

De compensatie is waarschijnlijk niet genoeg om de tegenvallers helemaal op te vangen, beseft Nijdam: ‘Niet alleen wij hebben hier mee te maken. Andere organisaties, zoals Martiniplaza, zitten in hetzelfde schuitje. Deze problemen spelen overal.’
Forum Groningen en de gemeente zijn in gesprek over een oplossing. In oktober wordt daar duidelijkheid over verwacht. ‘Ik hoop dat daar een bevredigend antwoord op komt’, besluit de directeur van Forum Groningen.