VVD Pekela steunt motie 'kinderpardon'

PEKELA - De VVD-fractie in de gemeenteraad van Pekela heeft dinsdag ingestemd met een voorstel voor een landelijk 'kinderpardon' voor jonge asielzoekers, die terug moeten naar het land van herkomst.
De motie was ingediend door de GroenLinks-fractie. De steun van de VVD werd met luid applaus begroet door de andere Pekelder raadsfracties. Het standpunt van de Pekelder liberalen druist regelrecht in tegen het beleid van het VVD-CDA-kabinet.
Fractievoorzitter Janneke Westers steunt de motie omdat ze zich betrokken voelt bij het plaatselijke asielzoekerscentrum. Bovendien is ze geraakt door de landelijke kwestie-Mauro. Westers verwacht dat haar standpunt wordt gerespecteerd door de landelijke VVD.