Drie ton subsidie voor Hanzehogeschool

GRONINGEN - De Hanzehogeschool in Groningen krijgt een subsidie van 300.000 euro voor onderzoek naar de ontwikkeling van te vroeggeboren kinderen.
Met het onderzoek wordt een speciaal programma ontwikkeld om vroeggeborenen te volgen en ontwikkelingsafwijkingen vroegtijdig op te kunnen sporen. Deze kennis is vooral belangrijk voor logopedisten, psychologen en verpleegkundigen, omdat zij de kinderen op latere leeftijd vaak begeleiden.
Het onderzoek maakt deel uit van het Internationale Onderzoeksprogramma "gezond opgroeien en gezond ouder worden".