Gemeente Groningen stelt nu al vaarverbod in

© Gerrit Draaisma
GRONINGEN - De gemeente Groningen heeft toch al een vaarverbod afgekondigd voor de wateren in de stad.
Het plan was dat pas vrijdag te doen. Het zou weinig zin hebben, omdat er vanwege de hoge waterstand nog steeds wordt gespuid. Waterschap Hunze en Aa's geeft nu aan alleen langzaam te spuien als het echt niet anders kan.
Het vaarverbod geldt niet voor het Eemskanaal.