Partij voor de Dieren wil jachtverbod

GRONINGEN- De statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen vraagt het Provinciebestuur om een volledig jachtverbod in te stellen vanwege de winterse omstandigheden.
Hoewel het jachtseizoen sinds 1 februari voorbij is, wordt er nog wel gejaagd op reeën, ganzen, smienten, vossen en konijnen.
Door middel van een provinciale ontheffing mogen deze dieren worden gedood, omdat ze mogelijk schade aan landbouwgewassen kunnen veroorzaken. In 2010 werd door de provincie wel een beperkte jachtstop afgekondigd naar aanleiding van het winterweer.