Bleker: Provincies achter natuurakkoord

GRONINGEN - Staatssecretaris Henk Bleker heeft bij de uitwerking van het natuurakkoord alsnog de provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg, achter de plannen gekregen.
Het in september gesloten akkoord over het overdragen van taken rond de natuur aan provincies stuitte eerder nog op weerstand. Ook de provincie Groningen had grote bezwaren, mede omdat de operatie ook meteen een bezuiniging inhield.
Dat het IPO akkoord is gegaan met de plannen betekent nog niet automatisch dat ook de dissidente provincies, zoals Groningen, zich erachter scharen.
Een meerderheid van de Tweede Kamer had de staatssecretaris eind vorig jaar overigens al groen licht gegeven om verder te gaan met zijn plannen.
De provincie Groningen heeft nog geen standpunt ingenomen over de uitwerking van het natuurakkoord van staatssecretaris Henk Bleker. Het college van Gedeputeerde Staten zal binnenkort met een voorstel aan Provinciale Staten komen. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg is blij dat er nu in ieder geval duidelijkheid is over het natuurakkoord.