Provincie: geldinjectie Groninger Museum onbegrijpelijk

GRONINGEN - De provincie is verbaasd over de plotselinge financiële injectie van 1,9 miljoen euro die de gemeente Groningen geeft aan het Groninger Museum.
Dat zegt gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh. Volgens hem is de situatie bij het museum niet zo acuut als door de gemeente wordt geschetst. Het museum zou nog meer dan een miljoen euro op de bank hebben staan, genoeg om aan alle directe verplichtingen te voldoen.
Bovendien vindt De Vey Mestdagh dat het stadsbestuur 'onzorgvuldig handelt' omdat er nog een onderzoek loopt van cultuurhistoricus Van Os. Met de uitkomsten van dat onderzoek kan volgens de gedeputeerde pas echt goed gezien worden hoeveel geld er nodig is om het museum overeind te houden. De resultaten van dat onderzoek worden maandag verwacht.
Wethouder Schroor van de stad Groningen laat in een reactie weten dat het geld, dat het museum nu op de bank heeft staan, geleend geld is. Als dat wordt uitgegeven zal de schuld van het museum alleen maar toenemen. Daarom was er toch haast geboden met het toekennen van de miljoenen.