Waterschap versterkt kade bij Meerstad

De Borgsloot aan de Hoofdweg ten westen van Meerstad
De Borgsloot aan de Hoofdweg ten westen van Meerstad © Google Street View
Waterschap Hunze en Aa’s gaat de westelijke dijk langs de Borgsloot bij Meerstad versterken. Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft daar woensdag mee ingestemd.
Het gaat om een stuk van 1,6 kilometer aan de Hoofdweg, tussen de Driebondsweg en gemaal De Borg. Met de versterking van de kade is een bedrag van in totaal 4,6 miljoen euro gemoeid.

Kade voldoet niet meer aan de eisen

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in 2021 blijkt dat de westelijke kade langs de Borgsloot niet meer voldoet aan de gestelde eisen voor hoogte en stabiliteit. Daarom is de kade afgekeurd. Ook is volgens het waterschap de huidige smalle kade lastig te onderhouden met onderhoudsmaterieel. Daarom wordt de kade niet alleen opgehoogd, maar ook verbreed.
De kadeversterking start in het voorjaar van 2024 en zal in 2025 gereed zijn.