Miljoenen van Rodin Broadband terug naar provincie, andere partij moet netwerk doorbouwen

De aanleg van een internetkabel
De aanleg van een internetkabel © Rodin
De provincie Groningen kan een ‘aanzienlijk deel’ van het geld dat is betaald aan glasvezelpartij Rodin Broadband terug verwachten. Dat zegt curator Jan Hein Mastenbroek die het faillissement van Rodin afwikkelt.
Curator Mastenbroek verwacht de verkoop van het Rodin-netwerk in december af te ronden. Meerdere serieuze partijen hebben zich gemeld voor de overname ervan.
Omdat de provincie Groningen en de bank die de aanleg van het netwerk meefinancierde beide pand- en hypotheekrechten hebben, gaat de opbrengst van de verkoop grotendeels naar die twee partijen.

Geen verloren geld

Rodin Broadband ging begin juni bankroet. In augustus volgde het faillissement van dochterbedrijf ViberQ. Rodin werkte in opdracht van de provincie aan het gesubsidieerde project Snel Internet Groningen.
Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op het platteland kende de provincie het bedrijf tien miljoen euro subsidie en een lening van dertig miljoen toe. Het commerciële ViberQ was actief in de dorpen en deed dat op commerciële basis.
De veertig miljoen euro die het provincie opzij zette voor Rodin is geen verloren geld, zegt Mastenbroek. Een deel van het netwerk ligt in de grond en de provincie kan geld tegemoet zien uit de verkoop ervan. Verder is een deel van de lening nog niet uitgekeerd. Hoeveel precies is niet duidelijk.

'Nieuwe partij gaat verder met bouwen aan netwerk'

Hoe hoog de schuldenlast is van Rodin Broadband en ViberQ is evenmin vastgesteld. De curator werkt aan inventarisatie ervan en hij verwacht nog vorderingen van bijvoorbeeld aannemers die voor Rodin werkten.
Interesse voor koop van het Rodin-kabelnetwerk komt van telecombedrijven en ook andere partijen. Namen kan de curator niet noemen.
Mastenbroek verwacht dat een nieuwe eigenaar verder gaat met het afbouwen van het netwerk. Dat betekent volgens hem niet dat alle onrendabele adressen nu ook een kabel naar de voordeur krijgen. Het gaat hierbij om meer afgelegen of moeilijk bereikbare woningen, boerderijen of bedrijven.
Er zullen nog adressen zijn waarvoor het niet uit kan deze op het netwerk aan te sluiten
Jan Hein Mastenbroek - curator Rodin Broadband
In het project Snel Internet Groningen had Rodin de verplichting ook die onrendabele adressen aan te sluiten. De provincie kan die eis niet opleggen aan de partij die het netwerk overneemt.
Masterbroek: ‘De glasvezelstructuur is uitgebreid, maar er zullen nog adressen zijn waarvoor het nog steeds niet uit kan deze op het netwerk aan te sluiten. Voor die laatste categorie zal er dus iets moeten worden georganiseerd.’

Belofte nakomen

Wanneer de provincie Groningen de belofte wil nakomen die ze in 2017 deed bij de start van het gesubsidieerde project Snel Internet Groningen, dan moet er volgens de curator geld bij. Dan gaat het al gauw om vele miljoenen, denkt hij.
Toenmalig provinciebestuurder Patrick Brouns zei destijds dat alle Groningers eind 2018 al een snel-internetverbinding zouden hebben. Of de provincie nu extra geld op tafel moet leggen, of de verdere uitrol zou moeten organiseren, daar laat Mastenbroek zich niet over uit.
Eventuele aansprakelijkheid voor het faillissement wordt door Mastenbroek nog onderzocht. ‘In alle faillissementen onderzoekt de curator de oorzaak. En als die door handelen van iemand komt, dan komt de vraag van aansprakelijkheid op tafel.’