15.000 euro voor de Grauwe Gors

© Wikipedia
WINSCHOTEN - De Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen heeft met het project 'De Grauwe Gors' de hoofdprijs gewonnen in een prijsvraag van Vogelbescherming Nederland. De Vereniging krijgt een bedrag van 15.000 euro.
De grauwe gors is een boerenlandvogel die vroeger veel in Groningen voorkwam. De vogel wordt met uitsterven bedreigd, door intensieve landbouw en het verdwijnen van bosjes en struiken langs slaperdijken, paden en sloten.
De Agrarisch Natuurvereniging Oost-Groningen zet zich in om de broedvogel weer terug te krijgen. "Wierde en Dijk" , de agrarische natuurvereniging in in Noord Groningen krijgt een ondersteuningsprijs van 6500 euro voor het project: 'een pluim voor riet'.