Nog geen besluit over spoorlijn Groningen-Heerenveen

GRONINGEN - Het besluit over de nieuw te bouwen spoorlijn Groningen-Heerenveen is opnieuw uitgesteld.
De deelnemende gemeenten en provincies willen meer onderzoek naar de kosten voor aanleg en exploitatie. Volgens de laatste berekeningen is er een tekort van bijna 200 miljoen euro.
Dit bedrag zou lager kunnen uitvallen als de lijn in de toekomst mogelijk alsnog wordt doorgetrokken naar Lelystad. Nieuwe cijfers moeten dat duidelijk gaan maken.