Instellingen

Veenkoloniën kunnen wegvallen subsidies opvangen

GRONINGEN - De Veenkoloniën kunnen op eigen kracht de gevolgen opvangen van het wegvallen van de Europese landbouwsubsidies. Die conclusie trekt de Commissie Landbouw Veenkolonien in een adviesrapport.

Er moet dan wel nog meer worden samengewerkt tussen de industrieën die landbouwproducten als grondstof hebben zoals Avebe, de Suiker Unie en de papier- en karton sector. Die kunnen zo nieuwe producten ontwikkelen.

De boeren moeten daarin meegaan, door hogere opbrengsten te halen en ook andere gewassen te telen waar vraag naar is. Volgens commissievoorzitter Rudy Rabbinge hebben de Veenkoloniën genoeg in huis om ook zonder subsidies te overleven. De Commissie Landbouw Veenkoloniën blijft voorlopig nog bij elkaar.
Ook omdat de commissie er op wil toezien dat het rapport niet in een la verdwijnt, maar dat bedrijven en organisaties wat met de adviezen doen.