'Hoogbejaarde ouderen vragen specifieke zorg'

GRONINGEN - Het aantal hoogbejaarde ouderen neemt snel toe. Deze groep ouderen, in leeftijd variërend tussen de 90 en soms meer dan 100 jaar, heeft speciale zorg nodig.
In woonzorgcentrum 't Olderloug in Slochteren zijn van de 58 bewoners er drie die honderd jaar of ouder zijn. De gemiddelde leeftijd van de bewoners van het zorgcentrum komt daarmee boven de 90 jaar te liggen.
Dat stelt aan de zorg die de hoogbejaarden krijgen speciale eisen. Des te ouder de mensen, des te kwetsbaarder ze zijn. Voordat de mensen komen wonen in 't Olderloug wordt door middel van een intake gesprek bekeken hoe het huidige leven van de toekomstige bewoner eruit ziet.
De zorginstelling wil ervoor zorgen dat bijvoorbeeld mensen of verenigingen waar de toekomstige bewoner al lange tijd een hechte band mee heeft 'mee gaan' naar het nieuwe thuis van de hoogbejaarde. Op deze manier wil de zorginstelling deze groep mensen meer houvast en stabiliteit bieden.